Kdo smo CI - Gibanje za Izolo?

Civilna Iniciativa

Civilna Iniciativa Gibanje za Izolo je spontano nastala na pobudo občanov Izole v letu 2000 s ciljem, da se prepreči pozidava svetilnika. Na veliko razočaranje občinske oblasti nam je z referendumom to tudi uspelo.

Od tedaj dalje delujemo na vseh področjih, predvsem pa se lotevamo prostorske problematike.

V letu 2019 se je začela prva obravnava občinskega prostorskega načrta (OPN) Izola, katere priprave so se pričele davnega leta 2005. V vseh teh letih občinska politika ni izdelala konkretne strategije, niti povprašala Izolane kaj potrebujemo.

Tako je nastal ogromen degradiran priobalni prostor, od bivše Ladjedelnice, Delamarisa, Arga… v lasti kapitala. Zato nam ne more biti vseeno, kaj občinska politika načrtuje na našem življenjskem prostoru.

  • Preprečiti želimo pozidavo kvalitetnih kmetijskih zemljišč
  • Preprečiti nesmiselno pozidavo obalnega pasu v imenu kapitala
  • Ohraniti samooskrbo in Izolo kot zeleno destinacijo
  • želimo rešitve podnebnih sprememb (poplavljanje morja in vodotokov, čezmerno segrevanje ozračja izginjanje dreves in drugega zelenja)

Proti OPN

Proti nespametni pozidavi Izole, kvalitetnih kmetijskih zemljišč in obalnega pasu v imenu kapitala in zasebnih interesov.

Za MLADE

Za mlade v zadnjih 20 letnih ni bilo narejeno nič, še prostorov, ki so jim bili namenjeni, ni več. OPN, te problematike ne rešuje v nobenem segmentu.

Proti klientelizmu

Proti legalizaciji neskladnih (črnih) gradenj “prijateljev”. Proti spremenjenim pravilom parkiranja za točno določenega lastnika turističnega objekta.

Izola za vse generacije

Da ostane zelena, prijetna in prijazna ne samo domačinom, ampak tudi turistom in vsem, ki se v to obmorsko mediteransko mesto radi vračajo.

Zadnje novice

Hvala

na referendumu za glas proti.

Video vsebina

Podpiši PROTI sprejetju OPN

Proti pretirani pozidavi Izole.

Ali bomo preprečili divjo in predvsem nesmiselno pozidavo Izole na kvalitetnih kmetijskih zemljiščih kot na elitnih zemljiščih in lokacijah v samem mestu kot v vaseh v zaledju občine Izola.

Primorska kronika, TV Koper

15.11.2021

Izsek iz Primorske Kronike na TV Koper o oddaji 952 overjenih podpisov za razpis referenduma o OPN občine Izola.

Pridružite se našemu Gibanju...

…Gibanju za Izolo.