Civilna Iniciativa Gibanje za Izolo je spontano nastala na pobudo občanov Izole v letu 2000 s ciljem, da se prepreči pozidava svetilnika. 

Kot okrepljena ekipa smo se povezali s podeželjem (Malija-Nožed) leta 2019, ko smo spoznali, da se strateški dokument kot je OPN, sprejema skoraj brez vednosti širše javnosti in praktično v škodo nas domačinov. 

Borimo se proti pozidavam na kvalitetnih kmetijskih zemljiščih, razen ko gre za kmetije. S skupnimi močmi se trudimo, da bi umestili in primerno izkoristili urbani prostor za namene, ki jih potrebujemo. To so: neprofitna stanovanja, parkirne hiše, ustrezne umestitve javnih ustanov, upoštevanje podnebnih sprememb (varovanje pred poplavami in vremenskimi ujmami), proti klientelizmu in izkoriščanju OPN-ja za legalizacijo črnih gradenj “prijateljev”. Želimo, da Izola ohrani čar preprostega in očarljivega mediteranskega mesta z dušo. Prizadevali si bomo za razvoj Izole, tako, da bo možen uravnotežen razvoj za vse generacije.